november 2020

Podobenstvo o základnom objave reformácie -spravodlivosť získaná iba vierou a milosťou. „Učiteľ dá žiakom na vedomie: ak aspoň jeden z vás žiaci, dá koncoročnú písomku za jedna, v ničom neurobí chybu, bude celá trieda mať za jedna, to je môj sľub a zmluva s vami trieda.“ Tak podobne to vidíme v logike evanjelia, radostnej zvesti …

podobenstvo zo školy -evanjelium Čítajte viac »

Márnosť náboženských blúznení Keď sa hovorí o náboženskom prežívaní vecí, na um prichádzajú skôr pozitívne súvislosti , veď náboženskosť ako taká predsa ťahá človeka dopredu byť lepší a pod. Čo je tu ale problém je ľudská predstava o tom ako Bohu, Stvoriteľovi sa môže jeho stvorenie páčiť, ako sa má klaniať a jeho uctievať, uznávať …

Uctievanie Pána , Stvoriteľa Čítajte viac »

Každý chce byť dokonalý, teda aspoň, mnohí chcú byť takí, a to aj náboženskom zmysle slova. Ale ako dokonalosť dosiahnuť ? A hovorí sa o tom aj v biblii ? V skutočnosti sú len dva spôsoby. Prvý spôsob : Je to podľa ľudských možností a predstáv. Človek sa posväcuje, kým nedosiahne požadovanú mieru dokonalosti. Druhý …

Každý chce byť dokonalý Čítajte viac »

Z rozhovoru Pána Ježiša s Nikodémom, horlivým farizejom. Ako sa to môže stať? A to je aj dnes milý čitateľ, tá najdôležitejšia téma. Najviac asi opomenutá téma. Ako vyzdvihol Mojžiš na púšti hada, každý kto naň pozrel bol uzdravený, tak aj dnes, kto pozrie s vierou na ukrižovaného a vzkrieseného Krista, bude uzdravený večným uzdravením… …

Musíte sa znova narodiť! Čítajte viac »