podobenstvo zo školy -evanjelium

Podobenstvo o základnom objave reformácie

-spravodlivosť získaná iba vierou a milosťou.

„Učiteľ dá žiakom na vedomie: ak aspoň jeden z vás žiaci, dá koncoročnú písomku za jedna, v ničom neurobí chybu, bude celá trieda mať za jedna, to je môj sľub a zmluva s vami trieda.“

Tak podobne to vidíme v logike evanjelia, radostnej zvesti !

Našiel sa taký jeden čo zachoval bez chyby celý Boží zákon, jeho prikázania, vo všetkom nám bol podobný, vo všetkom okrem hriechu , nikdy nezhrešil v ničom, nepochybil, išiel na smrť, lebo dôveroval Bohu, že aj keď zomrie, bude žiť. Tak sa vydal smrti a porazil smrť, nebál sa zomrieť, išiel dobrovoľne na smrť.

Hebr 10:8 Najprv hovorí: „Obety ani dary, ani obety zápalné, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili“ – a ony sa prinášajú podľa zákona.

Hebr 10:9 Potom povedal: „Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu.“ Ruší prvé, aby ustanovil druhé,

Hebr 10:10 V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy.

…a mal plnú dôveru voči Bohu Otcovi, keď zomieral, v posledných chvíľach síce zvolal „Bože môj , Bože môj prečo si ma opustil“ predsa dôveroval vo svojej plnej ľudskej prirodzenosti že sa vráti v tele do života a tak obnovil dôveru človeka voči Bohu v dokonalej miere.

Hebr 10:10 V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy.

On nám zaslúžil obnovenie vzťahu voči Bohu, aj keď človek zomiera kvôli hriechu, bude žiť, kto verí v neho, pre jeho zásluhy…

Teda analogicky, mohli by sme sa opýtať, podľa podobenstva, celé ľudstvo , celá trieda sveta je ospravedlnená, zachránená?

Vidíme opäť v Božom slove, Pán Ježiš prišiel nie aby svet odsúdil, ale zachránil , ale oni nechcú mnohí, držia sa svojich múdrostí, svojich naučených vedomostí , nedôverujú tomu Jedinému. Tak nenastane stav plnej dôvery voči Bohu, že sú Spasiteľom zachránení pre jeho zásluhy a stále mnohí bojujú, horlia za správne ciele ale zle.

U týchto nenastane zmena vnútorná, dar nového duchovného založenia, nové stvorenie , nové narodenie. Adam zostáva v Adamovi, Eva zostáva v Adamovi…

Ale byť v Kristovi je byť novým stvorením, nanovo stvoreným bytím, čo má vzkriesený život.

Následne taký koná skutky, čo sám Pán Boh pripravil aby sa konali podľa jeho vôle. Týmto sa posväcuje. Tak platí, že sa človek musí stať prv svätý, až tak sa môže posväcovať, nie opačne ako by to chceli učiť náboženstvá!!! Svätý , to je teda ten kto je nové stvorenie, a toto povedal Pán Ježiš musí sa človek znova narodiť! Musí! Teda stať sa duchovne svätým-novým narodením …a to vierou a dôverou v evanjelium a tak sa posväcovať , ale už ako svätý !!!

Pridajte Komentár