Život si vyžaduje celého človeka

Život si vyžaduje celého človeka.

Žiť život nie len prežívať nejako.
Telo duša duch
V plnej súhre a nasadení.

Telo chce ísť proti duchu a duch sa bráni

-duch ospravedlnený v Kristu, chce slúžiť Bohu živému.

Ale telo, telesný človek, by najradšej slúžil nejakej forme zbožnosti

taký človek je oslabený , nemá život. ( to je slabé slovo oslabený 🙂 )

Ježiš je život- vzkriesenie a život.

Telesný človek je človek duševný, až živočíšny

a tak aj Boží majestát si prispôsobí

na svoj obraz a modlárstvo nejaké je tu hneď a akosi nevyhnutne.

Preto aj apoštol Ján končí svoj prvý biblický list slovami

1jn5,21τεκνία, φυλάξατε ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν εἰδώλων . Ἀμήν“

Teknia, filaxate eauton apo ton eidolon . Amen

Dieťatká, chráňte sa modiel! Amen.“

Prečo dieťatká?

To sú tí, čo začínajú chodiť v Kristu. Sú duchovne ešte dieťatká, ale už sú nové stvorenie

a majú sa uchrániť zblúdenia a službe idolom-modlám.

Na inom mieste apoštol Ján Píše:

1Jn 2:14 Píšem vám, deti, že ste poznali Otca. Písal som vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Písal som vám, mládenci, že ste silní, a že slovo Božie zostáva vo vás, a zvíťazili ste nad tým zlým.

Sú duchovne deti, mládenci a otcovia. Otcovia už vyzretí- skúsení, ale aj mládenci, silní – božím slovom zocelení. A deti to majú ešte pred sebou, ale majú a v moci darovanej spravodlivosti, to čo sa v nich začalo aj sa dokončí. Amen.

Pridajte Komentár