Konfrontačné kapitoly

  1. časť pripravovanej knihy o obrátení z náboženského katolicizmu

Kapitoly svetla

1. kapitola – Verím to dobre ?

Si katolík , máš celé príbuzenstvo v tejto cirkvi?

Si od detstva naučený takto veriť …

1. sv prijímanie

birmovka

nedeľne omše

sviatky Vianoce veľká noc, veľké spovedania . Stúpneš si do radu

a vtedy to prichádza … kríza, načo mi je chodiť do kostola

načo mi je počúvať nudné frázy , ustavične ignorovať zvedavé pohľady z lavíc akože

kresťanov

-dosť bolo už ta viac nejdem

aj doma sa dá

(dnes celom v pohode , TV omše , internet)

a tak prichádza druhá kríza, si otrasený , vnútorne vyprázdnený, ako prútený kôš cez ktorý život

preteká

niekde v sebe vieš – je to málo , nevieš sa akosi dotknúť osi vesmíru

je to jasné, že tu musí byť niečo , niekto nad nami , nech si hovoria čo chcú , kto chcú

Boh JE , JE VEČNÉ nebo a je večné stratenie

oddelenie od večného dobra

Len to neminúť, len to nech sa nestane

jasne sa o tom v Písme hovorí, s tým by som sa nezahrával

Tak prichádza bolestné hľadanie Boha.

Ani nevieš ako idú roky bolestného hľadania Pravdy – Boha Pravdy

Vidíš okolo seba osudy, príbehy, svedectvá

Pekné, živé rodiny, ale aj Zlo, bežné, špinavé , blativé, ale aj

náhle zlo kde by si to vôbec nečakal,

zrazu sa dozvieš veci

toto sa im stalo , to by si na nich nepovedal

mladí odchádzajú , predčasne rezignovaní

utopení v liehu, práci , rôznom lopotení.

To sa človek natrápi kým zomrie – sa ti dostane ponaučenia

Ale ty nechceš myslieť takto, chceš poznať Boha

ani nevieš ako chceš poznať Boha

svojho Boha.

V temnote dní, v istých zábleskoch, náznakoch zmeny, porozumenia, náhle dostávaš Slová života.

Nevieš že sú to slová života, ale oni majú svoju moc, moc Slova.

Ako vydržať žiť?

Ako vydržať veriť v tomto svete

je taký chaos, toľko nových hrozných vecí, ale aj dobrých -jasné , je tu taká doba

viac zlého zla a viac dobrého dobra zdá sa ti

ale aj tak, aký to to dáva zmysel?

Ved všetko nakoniec rýchlo končí v tej istote pominutia.

Je to ale všetko? Ako v rozprávke, že nakoniec predsa dobro zvíťazí nad zlom , dnes aj opačne zlo

nad dobrom isteže a finito , toto má byť všetko? Nejaké neurčité dobro neurčité zlo ako v rozprávke?

Cítiš že začínaš vnímať duchovno

k životu sa prebúdza netušená dimenzia tvojho Ja

si očarený nejakým umením…vnímaš veci za tým , za tým čo vidíš

inšpiráciu , začínaš chápať inšpiráciu

a samotné to slovo …in spiro …mocné pôsobenie pozadia sveta

osôb v pozadí , osôb čo inšpirujú , hýbu

k dobrému i zlému

a potom nakoniec prídeš k tej Osobe , osobne uvidíš boha Otca Stvoriteľa…

a pochopíš aj – zlo, nie, nie je to nedostatok dobra, ako by sa ti snažili nahovoriť, aj zlo je osoba, a má veľmi krásne podoby

2. Kapitola BOH sa ti dáva poznať

Nie je to tak, žeby sa ti doteraz skrýval, ale vo svete pôsobiaca sila temna , zahaľuje mysle ľudí ,

kým sa to nestane

kým neprenikne lúč porozumenia

do neživého prichádza oživujúci povel

vstať , poď von , do svetla a ži!

Aj cez túto knihu, preto to píšem , viem čo píšem sám som to takto dostal

píšem ti ako brat, som tvoj budúci brat

teraz si možno ešte v Adamovi ale keď budeš v Kristu budeš mi brat , sestra

narodíš sa z Ducha , ako nové stvorenie uvidíš všetko inak

píšem aby si sa znova narodil.

Dostal som kľúče, ako každý kresťan, viem čo hovorím

Od Pána Ježiša, skrze jeho Slovo. Nie je to až také výnimočné ze iba jeden by dostal kľúče života.

To povedal Petrovi, tebe dávam kľúče, ale aj každý kto uverí má kľúč večného kráľovstva,

mať kľúče to je mať slobodu,

môžeš vstúpiť , vojsť, aj ty aj iní s tebou.

Tak otvárame.

( v tejto knihe máme otvorené non stop)

Vieš že boli tí prví ľudia Adam , Eva, to vie každý , len nie každý vie že tu bol aj druhý Adam

a ten posledný Adam. Človek ten prvý bol pozemský a ten druhý nebeský.

Nebeský Adam.

Keď sa narodíš z Ducha budeš ako On. Lebo on je prvorodený z mnohých

Už nebudeš zemský , pozemský, ale ako ten zhora, tvoj duch dostane život.

Uvidíš všetko inak , a budeš plný radosti a pokoja.

Vieš že je tá -kniha , Starý a nový zákon, kniha plná ťažkých spletitých udalostí

ale aj krásnych prísloví a naplnených predpovedí .

Toľko krát si to začal čítať , hovorili ti aspoň raz musíš prečítať celú tú bibliu.

Tak si dáš plán , prídeš na miesta , spletité ťažko uveriteľné boje, súdy, odsúdenia , pán Boh je tu taký prísny, je to starý zákon

tak začínaš vynechávať , čítanie sa odkladá

ved nič až také zvláštne sa ti tým čítaním nedalo . A vieš čo , ani sa ti nečudujem.

Takto je to bežné, preto píšem túto knihu, ako pomocnú knihu porozumenia písmam.

Teda bol Adam, človek , Adam to znamená človek a nemal hriech . Ani Eva, boli v raji . Ani druhý Adam nepoznal hriech, nezhrešil a ani nemohol to vieme. Na rozdiel od toho prvého Adama, ten síce nemal hriech , ale stále to bolo nad ním, ten vyrieknutý ortieľ, v deň keď by si neposlúchol istotne zomrieš Adam. A tak sa stalo a s ním všetci čo išli po ňom zomreli. Tak sa ukázalo ..mzdou hriechu je smrť. A to dvojaká smrť, tu v tomto svete a potom pri vzkriesení na konci časov smrť druhá -smrť Tých čo neposlúchli a neuverili evanjelium. Dvakrát smrť ! Ale to predbiehame.

Ešte k porovnaniu Adam a Adam. Ten druhý Adam to je pán Ježiš Kristus , vystúpil do neba a zhrešiť nemôže , on je druhý Adam a Život. Nemá telesne Otca takí sú len dvaja Adam v raji a Adam v Betleheme narodený. Teraz je v nebesiach nemôže už zhrešiť, on to už nepokazí ako prví ľudia. A ani nemôže, tam nemôže teraz byť ani pokúšaný, tam ten zlý nemá dosah! Ten zlý bol zhodený z neba ako blesk, a to bol najjasnejší anjel.

Každý človek prichádzajúci na svet je v Adamovi, v tom prvom Adamovi automaticky. Ale byť duchovne v tom druhom Adamovi , to sa musí človek narodiť znova, duchovne zo Slova Pravdy , z Evanjelia.

Toľkoto na úvod. Pamätaj milý čitateľ, ide o nové stvorenie a toto čítaj s týmto zámerom , a prosím volaj k Bohu- „Pane pomôž mi porozumieť písmam“.

( drahý čitateľ čítaj toto ďalej , hovorím ti budeš iný človek , keď toto dočítaš, dostaneš svetlo

zjavené svetlo pravdy čo dáva Pán Boh tým čo ho milujú.)

3. Kapitola

Hriech sveta bol súdený najprv potopou sveta.

Teda hriešny človek je priamo súdený , nemá nikto možnosť uniknúť súdu

až na toho vyvoleného a jeho rodinu , Noe a jeho traja synovia a manželka a nevesty spolu osem ľudí je

pokračujúce ľudstvo .

Teraz trocha vyučujeme …tí synovia Sem, CHám a Jafet sú praotcovia národov rozvetvených do sveta

po udalosti súdu potopou.

Línia Séma je línia určená priniesť svetu Mesiáša, prisľúbeneho už v raji.

Už sa nikdy nemá zopakovať potopa, to ale neznamená že sa nezopakuje súd nad hriechom sveta.

A tu je dobrá správa pre teba milý čitateľu, je to práve Mesiáš ktorý berie vinu sveta a jeho hriech a súd na seba.

Ty nemusíš byť súdený, nemusíš zomrieť , byť odsúdený , niekto zomrel za teba , na tvojom mieste bol opustený Bohom kvôli nášmu hriechu.

On sám nemal hriech ale stal sa hriechom aby sme sa my stali božou spravodlivosťou v ňom.

Sme ospravedlnení lebo on sa stal hriechom . On bol súdený a my ospravedlnení .

Nie je to z nás, je to jeho dielo . Spása nás je jeho dielo . Máš to uveriť. Pokorne uveriť a bude

dobre.

Budeš mať božieho ducha svätého. Povieš si toto všetko dávno viem!

Tak sa pozrime na to lepšie , ako to vieš – milý priateľu.

Pravdepodobne si bol pokrstený ako dieťa. Krstiť to je ale ponárať, keďže ty ale si ponorený nebol, bol si pokrstený? Tvoj duch sa k tomu nepripojil, iba tvoje telo, ale stalo sa, bol si cirkvou pokrstený a zapísaný do matriky členov cirkvi.

Potom prichádza prvé sväté prijímanie. A toto milý čitateľ, táto udalosť je prelomová v tvojom duchovnom živote.

Prišiel si do veku keď máš vedieť vyznať hriech a vedieť že ten chlieb čo prijímaš nie len tak nejaký chlieb , je to skutočné telo a krv Kristova, tak ťa učili a budú to stále učiť.

Najprv musíš vojsť do spovednice. Tu dostávaš rozhrešenie a takto očistený od hriechu môžeš prijať

pána Ježiša -telo Kristovo . Môžeš prijať Krista.

-tu sa ale nadýchneme a pozastavíme . Čo sa tu deje? Naozaj , skutočne prijal si Spasiteľa – Mesiáša, naozaj je odpustený tvoj hriech, naozaj si zmierený s Bohom, keď si bol na spovedi?

Najväčší zvod v dejinách sa začína práve tu. Začína sa ovíjať okolo tvojej duše, duše útleho detstva a niet úniku..všetci to takto robia, ibaže …aj táto kniha nech otvára oči. Nech tu …to čo hovoríme je založené len na písme a bolestnom vytrvalom hľadaní Pravdy.

Teda v čom je ten zvod, kde sa stalo zlyhanie ..vedome -nevedomé , chladné, kruté, neľudské zvedenie na širokú cestu . Už v tomto útlom rannom detstve z teba urobia svoj nástroj , svojho ovládaného člena masívneho zvodu.

Dobre rozmýšľajme teraz – ako podla písem prijímame Pána Ježiša, ako spravodliví alebo vydaní božej milosti. Vidíš …a tie detičky , oni ich učia , tou spovedou a sv. prijimaním presnému opaku Slova

Naučia ich že spovedou sa očistili , obmyli z viny hriechu a teraz ako spravodliví a zaslúžene môže prijať Pána Ježiša .

A tu je ďalší level zvodu. Musia veriť že v tom chlebe je premenený Ježiš, tam skutočne prítomný.

A tak, len tak môžu prijať keď toto vedia a veria . Vo veku 9 rokov také veci.

Na toto sústredia všetku mentálnu pozornosť. Ako duchovný magnet to s teba vytiahne všetku inteligenciu len aby si neporozumel evanjelium skutočné.

Čo ale máme v svätom Slove božom, v tom Jánovom napr. – tým ktorí ho prijali dal moc stať sa božími deťmi.

Ktorí ho prijali ako takí čo sú si vedomí svojho hriechu , ktorí ho prijali ako hriešni , ako hriešni

prijali toho jediného spravodlivého.

A tak práve spoveďou sa dáva falošná nádej že sa takto- vyznaním a rozhrešením stali spravodliví

-tie deti pred Stvoriteľom.

To by ale predsa bolo zaslúžené , získané posvätením a toto ide priamo proti evanjeliu, veď iba vierou sme ospravedlnení!

(Vy kňazi , ak by ste to niekto čítal, uvedomte si do akej pasce ,do akého zvodu, ste dostali človeka . Ak si tu teraz porozumel tomu , opusť svoj úrad a staň sa učeníkom Pána Ježiša.)

4. Kapitola

intimita vzťahu

Nebolo to tak dávno, iba tohto roku ako to píšem , vyšiel som si v jednú jasnú, krásnu noc -polnoc za mesto . Akoby to bol sám Pán čo ma viedol.

Svetlo hviezd a svetlo mesiaca.

Tam prišlo uvedomenie sily unášania galaxiou.

Mliečna dráha a naša Zem akoby v jej rukách a ešte ďalej v rukách stvoriteľa

toto vidieť a toto poznať, zakúsiť- táto mohutnosť stvoriteľskú- on ti dáva prísť k nemu a pripomína, večný život je v tom aby poznali Teba -nebeského Otca . V osobnom intímnom priamom vzťahu. Bez ľudského prostredníka.

Áno v Starej zmluve bol daný človek Mojžiš , kňazi aby boli mediátormi vzťahu, to bolo ale len do času , celý zákon bol len do času , kým nepríde naplnenie.

Hriech oddelil človeka od Boha, ale keď bol zborený múr hriechu ..teraz môžeš vidieť Boha.

Keď sa ti tam vtrepe človek do cesty aby si skrze neho hľadel , vedz je to duch antikrista.

To je Ten človek neprávosti , ten anjel pýchy, on túži nahradiť boha. Chce aby si svoj duchovný život prežíval v nom , aby si jeho uctieval , jemu sa klaňal, s ním prežíval intímne chvíle modlitby.

Sám anjel svetla chce tvoju dušu, tvoju modlitbu, intimitu , blízkosť, nedaj sa mu !!!

Kapitola 5.

Ak prvé sväté prijímanie nie je sväté prijímanie , ako teda správne prijať pána Ježiša

tu je na mieste modlitba prijatia, milý čitateľ, keď už rozumieš tomu, že si hriešnik a potrebuješ spasenie skrze Ježiša Krista, tu je modlitba hriešnika, ktorú môžeš povedať priamo Bohu: „Nebeský Otče, viem, že som hriešnik. Viem, že si zaslúžim znášať dôsledky svojho hriechu. Verím však v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Verím, že Jeho smrť a vzkriesenie mi prinášajú odpustenie. Verím v Ježiša a jedine Ježiš je môj osobný Pán a Spasiteľ. Ďakujem Ti, Pane, za spasenie a odpustenie! Amen!“

Toto je duchovne prijať, Pána Boha môžeš prijať iba duchovne len vierou len srdcom ….len ako hriešnik a len osobne sám za seba pred jeho tvárou ….

Ale pozor toto nie je to duchovné sv. prijímanie ako to bolo v čase pandémie , cez internet, live vysielanie .

Tam tá modlitba znela asi takto: text TV modl.)Modlitba duchovného svätého prijímania:

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

– tam je znova premiestnená pozornosť na transsubstanciáciu a nie na spásnu milosť prijatia vierou samou….

Vidíš ten rozdiel , to je už od 1. sv. prijímania takto nasmerované…verím že si skutočne prítomný…

Telesný človek nevidí v tomto rozdiel- problém, duchovný človek , narodený z neba – ducha , tu vidí dva rôzne svety – dva rôzne spôsoby ako tomu rozumieť. Nech duch boží otvára nám oči .

Kapitola 6.

Spojenie cirkvi a sveta

Na prahu jednej doby , času stredoveku , keď rímsky cisár preniesol sídlo do východnej časti ríše

– nastala príležitosť pre inú mocnosť , ktorá sa neskôr vyvinie ako mocnosť pápežská, aby zaujala jeho miesto. A preberá všetky jeho spôsoby, napr. aj titulovanie -pontifex maximus. Staviteľ mostov. To je plný vstup padlej cirkvi do sveta a spojenia s ňou. Klaňanie pred sochou cisára je nahradené klaňanie pred eucharistickým kristom..toto je nariadené pápežom-alias cisárom ako povinnosť. Kto odmietne toto praktizovať a vôbec veriť prichádza o život.

Pápež sa stal cisárom? V podstate áno, a má moc , moc nad kráľmi zeme.

Niekde na okraji , v úzadí , v tajnej radosti spásy a poznania Pravdy žije cirkev Pánova.

Sväté spoločenstvá viery…Odmieta kompromisy, tradície , polopravdy. Stojí na pravde slova , na skale zjavenia v Duchu .

A trpí . Prenasledovaná šelmou , neviestkou , vlastnými aj cudzími.

Šelma to je svet, neviestka -padlá cirkev, nie nevesta –lež neviestka.

Kapitola 7.

Obnova viery-reformácia.

V čase, keď narastá poznanie písem, a možnosti kníhtlače, šírenie Pravdy sa ukazuje ako nezastaviteľné.

Šírenie Pravdy Evanjelia.

Človek je zmierený s Bohom jedine vierou, nie vierou plus niečo-sviatosti, kňazi, tradície

Jedine milosťou, nie zásluhami. Jedine skrze Krista , nie Mária, svätí , kňazi.

Princípy reformácie vytvárajú nový svet. Každý veriaci je kňazom, prináša seba samého , svoj život ak obeť Bohu, na jeho slávu a jedine jeho slávu.

Veľké postavy novodobých dejín vystupujú z národov ako proroci novej zmluvy.

Luther, Kalvín , Zwingli, ešte pred nimi Wicklef, Hus, hýbu národmi.

Stará cirkev, zakopaná vo svojich dogmách , nerada sa vzdáva svojej pozície. Nastupuje antireformácia, jezuiti, fanaticky oddaní minulému svetu pápežov a ich dominancie.

Samotná kráľovná jedného z veľkých národov v konflikte dejín zvoláva..komu mám teda veriť?

Písmu milá pani kráľovná . Písmu svätému!

Porozumieť písmam je základ.

Môj ľud hynie nemajúci poznania …ohlasuje prorok starej zmluvy.

Rozsievač vychádza rozsýpať Slovo

aj ten zlý vychádza , rýchlo pozbierať len aby sa neporozumelo

aby ťa vyrušil, aby si sa nesústredil, len aby si nedostal zjavenie zhora a nenarodil sa zhora. Z Ducha.

Moje Slová sú Duch a sú život, hovorí Slovo čo sa stalo telom.

Musíte jesť moje telo a piť moju krv, a tí telesní ľudia sa obrátili a viac s ním nechodili.

Telesný človek nerozumie veciam duchovným, sú mu bláznovstvom,

Sú telesní ľudia -duševní a sú duchovní .

Telesný človek vyhľadáva veci tela a duchovný Ducha

telesný človek má telesno -duševný život a duchovný človek má život nad životom

presahuje svet , svet sa pominie aj jeho duša

ale duch je daný zvíťaziť nad svetom…vierou .

Boh je duch a tí čo prichádzajúcu k nemu musia ho uctievať v duchu a pravde.

Slovo písma je pravda. Stvoriteľ nám dal Slovo, dal nám poznať jeho blízkosť, jeho myseľ, jeho JA.

Dal sa nám poznať, kto vidí Slovo vidí Otca.

Vďaka za prebudenie, za dávnych prorokov, ich životy ich povolanie.

Kapitola 8

Boha musí človek hľadať

Je zrejmé že sú aj iné evanjeliá ako to Kristovo. Sú iní kristovia a sú aj anti-kristovia. Ako sa v tomto vyznať.

Len z písem, milý čitateľ tejto knihy, už to že si tu a máš na srdci lepšie porozumieť veciam viery, je veľká milosť a dar. Kto hľadá nájde , porozumie , otvorí sa mu . Pochopí, uvidí , zachráni sa.

Vidieť Krista v božom slove …to je tá línia, prisľúbenie , naplnenie.

Veľkou chybou je náboženský , tradičný prístup k životu viery.

Ako sa to hovorí ? Človek sa nestane autom chodením do garáže, a nestane sa kresťanom chodením do kostola.

To je tragický posun …toto nastalo toto stotožnenie kresťanstva s kostolom a kňazmi vplyvom pohanských praktík prenesených do rannej podoby cirkvi .

Spočiatku v tých prvých storočiach , časoch mučeníkov vyznavačov evanjelistov , cirkev to boli skôr spoločenstvá

živé domy svätých zabudovaných do jednoty tela

neskôr sú to krásne chrámy , hudba melódie, spevy , spevokoly

nádhera plná telesnosti

ornáty kadidlá zlato drahokamy

relikvie obrazy umenie

tak sa človek oddeľuje od človeka

a doprostred sa dostáva anti-človek

tma vládne kde chýba poznanie Boha

antičlovek, antipravda, antivzťahy

ukradnutí ľudia

– kameň mlynský a hodiť do vody zvodcov duší

Teda pravé a nepravé evanjelium

Pravdivé a nepravdivé, mocné narodiť znova a také čo ponecháva človeka v jeho hriechu, – ako to povedal Pán Ježiš ? „ak neuveríte zomriete vo svojom hriechu“

Teda čo sa musí veriť – evanjelium, tu ho máme priamo od apoštola Pavla

1 A oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte,

2 skrze ktoré i spasení bývate, ak držíte v pamäti, jakým slovom a v akom zmysle som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili.

3 Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem

4 a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem

5 a že sa ukázal Kéfašovi, potom dvanástim,

6 potom sa naraz ukázal viac ako päťsto bratom, z ktorých väčšina žije až doteraz, ale niektorí tiež zosnuli.

7 Potom sa ukázal Jakobovi, potom všetkým apoštolom.

8 Naposledy od všetkých sťa nedochôdčaťu sa ukázal i mne.

9 Lebo ja som najmenší z apoštolov, ktorý nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu.

10 Ale milosťou Božou som, čo som, a jeho milosť, mne preukázaná nebola nadarmo, ale som hojnejšie pracoval než oni všetci, avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou.

11 A tedy či ja či tamtí, všetko jedno: tak kážeme, a tak ste uverili.

Skrze ktoré i spasení bývate, teda spasenie je vierou v evanjelium. Je aj iná predstava o spáse , spasený je kto si tú spásu nejako zaslúži. Akoby za odmenu , čo ale na túto predstavu hovorí apoštol

Ef 2:8 Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží,

Ef 2:9 nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.

Ef 2:10 Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Bôh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili

Áno, aj skutky , ale aké , tie č pripravil Boh pre spasených aby ich vykonali, napr. dať sa pokrstiť.

A to je to iné evanjelium, na ktoré upozornuje Apošol Pavol napr v liste galaťanom

Gal 1:6 Divím sa, že tak skoro odstupujete od toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, k inému evanjeliu,

Gal 1:7 ktoré nie je iné, iba že sú niektorí, ktorí vás nepokoja a chcú prevrátiť evanjelium Kristovo.

Gal 1:8 Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty!

Gal 1:9 Jako sme už prv povedali, aj teraz zase hovorím, že ak vám niekto zvestuje iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty.

Galaťania najprv uverili dobrej zvesti , neskôr prichádza zvod na širokú cestu , viera plus skutky,

nestačí uveriť musí sa k tomu pridať niečo , skutky zákona, splnenie nejakých povinností až tak môžete byť spasení , ale to už nie je milosť a dar, je to akoby odmena za niečo.

Takáto prax , niečím prispieť ku spáse, síce môže priniesť dobré pocity, ale nie narodenie z Ducha. Toto nové narodenie si vyžaduje celé srdce človeka, celú jeho dôveru .

Plnosť spoľahnutia na Spasiteľa, na jeho dielo , milosť , dokončenú obetu.

Bez kňazov, bez spovedí , bez sviatostí. Jedine vierou . To musí človek skúsiť, zakúsiť, vykročiť.

Ked máš úprimné dielo snaženia dokonať, musíš vykročiť, všetko opustiť, každé náboženstvo, každé puto . Všetko. Keby si chcel život si zachrániť stratíš ho , ale ked všetko necháš pre Život, nájdeš ho . Ten nadčasový , nadvekový , večný.

Viem mnohí majú úprimnú snahu, páčiť sa bohu , páčiť sa ľudom, ale človek si nemôže klásť podmienky, vytvárať vlastné spôsoby ako jednať so stvoriteľom. Veď On stvoril aj našu spásu – tak povediac. Musíš ju nájsť a všetko ostatné stratí hodnotu v očiach novej viery.

On už pri stvárňovaní podoby sveta, pri jeho kreovaní , pri jeho plánovaní , videl syna – Slovo, spásne naplniť všetko pre svet. Pre spásu sveta. Ved je to jeho dielo- svet, a aj keď sa mu neodpovedá na lásku láskou , on nenecháva padnúť každú dušu do priepasti večnej hrôzy.

Dáva možnosť úniku zo vzbury. Úniku z pýchy, hriechu .

Je to dávno dané tým ktorých svojou mysľou Ducha predpoznal, tých aj predurčil, a tých aj vyvolil a tých aj povolal a tých aj ospravedlnil a tých aj posvätil a tých aj oslávil.

V jednom okamihu stvorenia vedel ako to bude v tvojom živote. Miluješ Boha?

Chceš nadovšetko jeho milovať na prvom mieste a ctiť si jeho slovo, jeho pravdu?

Radšej by si zomrel ako by si zanechal svätú vieru, ako by si zradil ?

Máš to vo svojom srdci, potom je tu nádej si vyvolený aj ty.

Celým srdcom skúmaš pravdu evanjelia? Snažíš sa rozpoznať úzku cestu a bránu ? Si teda na ceste nájsť perlu ospravedlnenia. Si teda ospravedlnený

Nenávidíš hriech , nenávidíš zlo, nenávidíš lož.

Nemáš rád tých čo nemilujú Pána? Si teda povolaný a si ním a jeho mocou posväcovaný.

Toto všetko v nádeji oslávenia, toto je ešte pred nami teda oslávenie vzkriesením , ale v jeho perspektíve, už sa stalo a je to dané tým čo ho milujú.

Takto milovaní , posvätení majú pokoj v Bohu, pokoj Stvoriteľa. Pokoj -odpočinutie dané tým čo ho prijali. Evanjelium , svetlo, i povolanie trpieť , znášať príkoria v tomto temnom čase sveta hriechu .

Kto hľadá nájde, kto hľadá nájde!

Kapitola 9. Pozor na ľudské učenie

Všetko čo je dobré a sväté zakúša v tomto svete útoky zla.

Všetko nebeské je vystavené snahe znevážiť, potupiť, pošpiniť sväté veci .

Preto veriť to je aj očisťovať , dávať slovám- pravdám , učeniu pravú svätú podobu a porozumenie.

Snahou zla je prevrátiť, prekrútiť, pokrútiť znemožniť pochopenie evanjelia. Pochopenie priamej svätej reči Stvoriteľa.

Priateľu, pozri sa do svojho sveta , svojej mysle, koľko rušivých podnetov, koľko márnosti sa snaží primäť tvoju dušu aby lpäla na hlúpostiach.

Koľko snahy musí človek dať len aby sa vedel na chvíľu sústrediť na Slovo , jeho moc zakúšanie.

Tu ti radím ráno – večer nájdi si ten dobrý svätý čas , čítaj slovo , povzbuď buduj svoju dušu a tak aj svoje okolie nech pozná že si bol v spoločenstve so stvoriteľom všehosveta.

Ľudské učenie sa pokúša dostať na roveň božieho, ale budeš to vedieť rozoznať.

Tvoja myseľ bude vo svetle, nebudeš tápať, hľadať to áno, ale vždy nájdeš cestu, sám On pôvodca spásy sa postará .

Ľudské učenie to je tradícia , hovorí sa tomu tradícia a sú takí čo chcú toto ľudské učenie svoje tradície dať na roveň božieho slova.

Nie je ale možné zapriahnuť vozy pred kone, nie možné slovo stvorenia dať na roveň slovu stvoriteľa.

Ľudské učenie sa prezradí zradou pravdy. Doplnením pravdy, poopravením pravdy, jemným skreslením, takmer nebadaným. Kým to niekde neprerastie do výšok babylonských veží a nenastolí nové poriadky.

Ako Jozef a Mária bdeli nad malým Ježišom, tak musí dnes sa bdieť nad slovom čo bolo zanechané cirkvi .

Bdieť nad pravým významom slova. Nad pôvodným významom slova, v jeho pôvodnej originálnej podobe, danej svätým spisovateľom evanjelií a ostatných kníh starej a novej zmluvy.

To máme spolu 66 kníh

39 starý zákon a 27 nový , nová zmluva.

Začiatok to je 5 kníh Mojžišových , potom preberá po Mojžišovi žezlo Jozua a nasleduje teda jeho kniha.

Nasleduje obdobie sudcov, kniha sudcov. Potom kniha Rút a dve knihy Samuelove. Toho proroka Samuela čo pomazáva Saula i Dávida kráľovským pomazaním.

Nasledujú teda dve knihy kráľov a po nich dve knihy kroník a kniha Ezdrášová a Nehemiášova.

Potom pred prorokmi, kniha Ester, žalmy , príslovia a kniha pieseň piesní. Tak nasledujú proroci, najprv štyria veľkí – Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a Daniel. A nasleduje dvanásť ďalších Ozeáš, Joel , Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš , Náhum , Habakuk, Sofoniáš, Ageus, Zachariáš, Malachiáš.

A knihy novej zmluvy. Štyri evanjeliá, podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána

ďalej skutky apoštolov a listy apoštola Pavla: Rimanom, dva listy Korinťanom, Galaťanom, Efezanom , dva Solúnčanom, dva Timotejovi, Títovi , list Fiilemonovi, Hebrejom , Jakubov list, Prvý druhý Petrov, Prvý , druhý , tretí Jánov, Júdov list a posledná kniha -Zjavenie -apokalypsa.

Takto máme spolu 66 kníh, ako to veria od počiatku svätí Kristovi učeníci, takto sa to ustálilo a nič k tomu nie je potrebné pridať , rozširiť , doplniť. Nič nad to čo je napísané je zásada svätým daná Duchom božím.

Je zásada , čo je navyše je od zlého, teda navyše v učení, čoby chcelo v podstatných otázkach

učenia Pána Ježiša a apoštolov nejako pozmeniť, rozriediť a doplniť sväté písma. A to je nebezpečenstvo tradícií, jej obsah sa môže prekrývať s božím slovom , ale často si vytvára svoj vlastný priestor na pokrivenie významu Svätého Slova.

Príklad …druhé božie prikázanie „ Takto je to v knihe exodus 20 kapitola:

4 Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!

5 Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať! Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia“

a tradícia, napr. katechizmus rímsko-katolícky učí. „Je dobré pre povahu človeka , pre jeho dobro a preto že pán ježiš v tele sa stal človek,teda mať sochy a obrazy , ved v nich uctievame toho koho znázorňujú. „

To je priame popretie prikázania. Zbožnými argumentami -výhovorkami. Zapretie moci prikázaní je dielom iného , cudzieho ,bohu nepriateľského ducha.

Niekto by mohol namietať, tak potom aj prikázanie o sobote nech sa zachová . Veru že sa zachováva, kto uverí evanjelium vstúpi do odpočinku , podla prisľúbení písem. To je pravá sobota. Nie je zrušená je naplnená . A či sa kresťania schádzajú v sobotu, či prvý deň týždňa v nedeľu , nech sa schádzajú a nepochybujú. Iné prikázanie nie je možne takto naplniť , len zachovať, naďalej isteže v duchu svätom , nie zákonnícky. Kto vie nech pochopí.

Nakoniec aby sa rímskokatolíci vyhli konfrontácii s druhým prikázaním tak ho radšej vynechali a posledné si rozdelili na dvoje aby sa zachoval počet desať.

Teda tradície -ľudské úpravy , učenia, ved to ani nie je ľudské ale démonické , padlé padlých anjelov inšpirované. Takto je to viditeľné , ten zámer prekrúcať svätú reč Pána už od knihy prvej Mojžišovej.

Prvý hriech. Človek vyhnaný z raja

A had bol najchytrejší zo všetkých zvierat poľných, ktoré učinil Pán Boh. A povedal žene: Či naozaj riekol Boh: Nebudete jesť z niktorého stromu rajského?

To je prekrútenie pravdy a účinné keďže Eva reaguje a nakoniec ona i Adam sväté nariadenie poruší. Toto je moc zvodu . Moc pôsobiaca celé dejiny sveta.

Je až komické ako dnes prichádzajú do kostolov zvedení veriaci. Pokľaknú smerom akože ku svätostánku , kde je prítomný -uzamknutý Ježiš. Vední dôstojne, precítene, premyslene , spôsobne, aj na dvoch kolenách, iní len tak letmo, naučene, oddelene telom a duchom a duchom inde.

Či nebolo povedané budete sa mi klaniať v duchu a pravde.

Kde sa dostala cirkev, do múrov kamenných a ešte pevnejších hradieb mysle.

Neúprosné návyky navigujú mysle zástupov konať podla vôle padlých duchov.

Niet miesta pre premýšľanie, pre slobodné uvažovanie, zvažovanie , skúmanie všetkého podla písem. Len slepé nasledovanie jednookých kráľov.

Počkajte spýtam sa nášho kňaza, poradím sa , presvedčím sa doma na spovedi, stretnem sa tými čo to študovali, tí predsa musia vedieť kde je pravda. Takto musí reagovať náboženstvom organizovaná duša. Nemá vlastnú postať pravdy. Nemá otvorenú myseľ poznať pravdu. Taký pravdu iba preberá , slepo verí , slepo nasleduje podla hlasu vlkov nerozoznávajúc podlosť prekrútenia svätých učení. Takí nepoznajú hlas dobrého pastiera. Len hlas“dobrého vlka“. A že ten ich nakoniec zožerie rozprávkou byť nemusí a nebude.

Hlas Pastiera to je hlas Slova, Duch Slova, Hudba Slova, reč Slova.

Mocné naprávanie svätých , mocné napomínanie, káznenie , budovanie myslí , upevňovanie viery, vzájomné prelínanie prorockých a apoštolských poznaní .

Pane daj nám lásku k tvojmu slovu!

Kapitola 10

Najprv svätý potom posvätený

Náboženskí , telesní ľudia si neprisvoja pri zmierovani s Bohom Kristovu spravodlivosť

ale spravodlivosť danú kňazom

náhradnú spravodlivosť, nedostatočnú nedokonalú

teda antikristovskú, podvodnú .

Spoveďou nezískava pravé odpustenie hriechov, nezískava ospravodlivenie, to je možné získať len

vierou a len samou vierou. Skutkom viery takpovediac.

On sa stal hriechom za nás, aby sme sa my čo sme uverili, stali božími spravodlivými v tomto svete.

Tak získava človek dokonalosť vo svedomí , plnosť dokonalosti.

A podla vnútorného prerodenia , daru nového stvorenia potom novonarodený koná . Posväcuje sa v

odpovedi na zmenu z povahy padlej do povahy svätej, vykúpenej.

V tradičnom prostredí rímskokatolíckej náboženskej praxe je síce pár veriacich vyhlásených za svätých

ale svätých pre ich hrdinský život, nikdy nie pre vieru biblickú samotnú. Pre obhájenie biblických

právd v neporušenosti. Skôr za nejaké zásluhy.

Teda je tam taký trend , svätí sú len niektorí mimoriadne nadaní , resp . zaslúžilí veriaci.

To priamo odporuje pravde evanjelia, kde svätí sú práveže tí čo držia slovo pravdy v neporušenosti.

Mať pravdu evanjelia , je mať svätosť, oddelenosť od hriechu sveta, od náboženstiev sveta, od

vlažného jednania, zvykového náboženstva, utopeného v tradíciách.

Svätí vždy boli oddelení , či vnútorne , či navonok a trpiaci pre meno Spasiteľovo.

Náboženský fanatizmus je inšpirovaný zdola , zlobou , nenávisťou, obmedzenosťou.

Sväté jednanie v neporušenosti je dielom Ducha božieho, nekompromisného voči hriechu, voči prekrúcania Právd.

Tam milí priateľu , ty čo hľadáš Cestu, Pravdu , život…vidíš už ako si bol cele roky pod mocou zvodu?

Ako si sa zapájal bez vnútornej kritiky, posúdenia, do aktivít čo išli priamo voči Pravde?

Toto je jeden z prejavov nájdenia sa na širokej ceste, nerozmýšľať, stačí mať dobré pocity, pekné kostoly, hudba , kázeň, prostredie.

Ako omámený človek nasleduje masu , príbuzenstvo, všetkých dobrých veriacich.

A ked niekto by sa odvážil zapochybovať, zaprotestovať, zotneme mu hlavu. Nech sa „netrápi“ nech

nás neotravuje svojimi nápadmi, svojimi konštrukciami.

Katolíkom som sa narodil a ako taký zomriem.

Konám dobré skutky, omšu nevynechám, finančne prispievam, a ked to nebude dosť očistec vynahradí.

Ľudia chytení v katolicizme

v tom zvláštnom duchu náboženskom

sú ako otroci neviditeľne sily

konajú smiešne rúhavé

démonický konania

modlia sa k zosnulým

smiešne sa modlia

tak spomalene

vykrúcajú znásilňuje artikuláciu

no hotová katastrofa

-Existencia svätých ľudí je dôkazom existencie Boha, alebo jeden z dôkazov.

keď my dnes hľadáme boha pravdu , svätosť

je to dôkaz nad nami niekoho väčšieho ako sme my sami .

Ked odmietame polopravdy , kompromisy, hriech, potom tušíme vieme vidíme Pôvodcu života.

Pán Boh má na nás veľké nároky

sme na jeho obraz , práve preto , nenechá nás žiť život živočíšny.

nás stvoril a drví nás , vedie , učí a to len preto

aby sme mohli byť ako on.

Keď je človek svätý nenávidí modlárstvo

ked je iba v posvätení m milosti posv

je to len relatívna svätosť

dočasná čiastočná

potom nemá odpor k modlárstvu

nečistému životu a pod.

Musí mať človek vedomie plnej svätosti v Kristovi

pán ježiš bol plne svätý a v ničom nezhrešil to bola svätosť

ktorú aj my máme preto sa musíme vyhýbať hriechu

nenávidieť hriech a kompromisy

spájanie s inými náboženstvami a pod.

Ako sa to robí aj dnes , Keď minca v kasičke zacinká

dušička z vyskočí z očistca

či tak nerobíme aj dnes ?

5 e sv omša ..za koho …no duše v očistci!!!

áno duša nie z očistca ale pekla vyskočí keď uverí evanjelium …vtom momente

zjavené evanjelium to hovorí

kapitola 11

byť v Kristovi

Kto je v Kristovi je svätý, je v pokoji s Bohom, je spravodlivý. Je zaodetý do spásne svätosti Pána Ježiša. Má jeho spravodlivosť ako svoju vlastnú.

Uvedomuje si túto nezaslúženú milosť a všetku vďaku a uctievanie smeruje k Bohu-

Kto prijíma iba relatívnu spravodlivosť , skrze sviatosti, kňaza človeka , veľmi ľahko skĺzne do modlárstva, rôzneho hriechu , do sveta démonov, Nakoniec im slúži , nie Bohu Pravdy, lež padlým anjelom a ich stratégii oddeliť človek od svojho Otca nebeského.

Byť v Kristovi je byť v pokoji , zmierený s Bohom.

Toto je najviac napádaná pravda evanjelia, lebo prináša najviac moci do duše človek viery a dôvery voči spásnemu dielu Kristovmu.

Dnes keď pozeráš na masy veriacich vidíš že sú skôr v antikristovi ako Kristovi.

Tože sú v antik..sa prejavuje navonok najmä neistotou svojej pozície na večnosť.

Kto nemá istotu spasenia v Kristu , kto takto tápe a spolieha viac na seba ako dielo nebeské , spásne, – podľahol zvodu satanskemu, diabolskému

Takto to aj náboženskí človek vyhlasuje ..ako to, že istota spasenia, to predsa nikto nemôže vedieť ,

nikto teraz nevie ako dopadne na súde posledných vecí.

To by bol príliš lacné takto si to myslieť,nie!!!! Lacné? Hrozné pomyslieť takto rozmýšľať, ved utrpenie Kristovo nie lacné, nie je ničím porovnateľné, celý svet vo svoje vlastnej hodnote nemá viac hodnoty ako jeho krv svätá za nás sväto vydaná.

Tak si náboženskí mágovia budujú svoje pozície, my vám sprostredkujeme spásu, len nám musíte veriť, nás nasledovať, my poznám tajomstvá písem, my sme tí praví učitelia. Cez nás to dáte, dosiahnete, ved my sme dostali kluče my máme apoštolskú postupnosť, …

Áno mali by apoštolskú následnosť keby zachovali vieru apoštolov, to áno, ale pozrite sa na prax

na prax cirkvi dnes a vtedy v časoch apoštolov

k akej odchýlke došlo, už je tak málo toho čo sa zhoduje.

Predovšetkým evanjelium, draví vlci vrhli do košiara svätých a učenie zvodu spôsobuje svoje.

Už to nie je evanjelium mocné spasiť naveky, je to prispôsobenie svetu , evanjelium tolerantné ekumenické, všeobecné , čo nás spája to budujme nehľadajme čo nás rozdeľuje ..heslá divných prorokov , navzájom sa prekrikujucich ohlupuje svet stal viac.

Nech stále viac rastie túžba poznať Boha.

Túžba zasiahnuť svet. Premôcť svet a jeho temné sily.

To je pravá láska, pravdu hovoriť, nie skryto si myslieť svoje a mlčať niekde v tieni sveta.

Cirkev dnes musí mocne narastať, dnes je ten čas spásy, vlažní čiňte pokánie, prejdite do zborov zdravých a konajte poslušne podla pravdy viery svätej raz navždy danej vyvoleným.

Kapitola 12

Odkiaľ že ste rodák,

zaznelo raz o , od jednej milej zdravotnej sestričky, no predsa z božieho kráľovstva, …no to sme ale všetci, pokračoval náhle sa rodiaci teologický dialóg z kresla zubnej ambulancie.

Všetci? No tak to by tá naša spoločnosť asi inak vyzerala nemyslíte. Alebo stačí malé deti , akože pokrstiť a už je malým kresťanom, ved v tom je ten zvod na širokú cestu .

Myslieť si že tým skutkom ex opere operato vykonaným, teda samý poliatím hlavičky dieťatka sa stala spása a to dieťa je novo-stvorené bytie , tak to by bola obrovská moc daná do rúk človeka.

Samým tým skutkom , sviatosťou vyslúženou zmeniť podstatu človeka z odsúdeného na veky na dieťa božie. Je predsa zrejmé že toto nastáva vierou, uvedomením si evanjelia v Duchu svätom.

Teda tvrdenia kňaza pri krste, milé dieťa stalo si sa božím dieťaťom, je zavádzajúce a opovážlivé voči pravde a skutočnosti.

kapitola 13

Populizmus duch antikrista

Tak je na svete otázka – je aj náboženský populizmus ako jestvuje ten politický?

Populizmus , nasľubovať , rozdávať , získavať srdcia zástupov. Nereálne predstavy sa mágiou politikov zdajú byť tie najsprávnejšie, a najschodnejšie dosiahnuteľné. Podobne náboženský populizmus. Krt detí , široké masy kresťanov, akože pokrstených , akože znovuzrodených.

Ale bez ochoty zomrieť sebe , zomrieť svetu a žiť pravde Bohu v neporušenosti.

Ved krst to je, vonkajšie vyjadrenie že zomieram s kristom a spolu s ním vstávam k novému životu . Som nové stvorenie mocou ducha , mocou evanjelia.

Toto je skôr na prenasledovanie okolím ako na masové osvojenie tejto praxe prvotnej cirkvi.

kap 14

duch svätý je daný skrze evanjelium

Peter ty si skala a na tej skale

toto bolo po zjavení nebeským že Pán Ježiš je syn boží

ty si Kristus syn živého Boha

keď sa napr dnes konfrontuješ moslima napr alebo žida čo povedia

bol to prorok to uznávame a pre mnohých falošný , a boh nemôže mať syna predsa

ale vtedy dostal Peter to zjavenie, ty si Kristus syn živého Boha

a následne hneď nato bolo povedané a na tejto skale zbudujem cirkev, teda na vyznaní a uverení , On je Syn Boží

kapitola 15

Iba Pán ježiš je ten svätý,

on je ten ktorý je nám podobný vo všetkom okrem hriechu

naša spravodlivosť je pred svätým Bohom ako mesačná nečistota

náš hriech je neúprosne prítomný

Je nevyhnutné si to uvedomiť , ak sme zachránení tak len v Kristovi

a musí si uznať človek, som len sám o sebe na odsúdenie hodný hriešnik , ale v Kristovi, v ňom som svätý.

Sám osebe v sebe nenachádzam nič hodné večného života, ale v ňom, v tom ktorý je nám podobný vo všetkom okrem hriechu , v ňom mám dokonalú svätosť mne prisúdenú , pripočítanú, prirátanú, pririeknutú, priklepnutú tak povediac ako na súde…

teda to nie spásna spravodlivosť, ktorú by som dosiahol posvätením, je to prevzatá milosť, ospravodlivenie spasiteľom, on je ten milovaný syn, ako to bolo zjavené pri jeho krste v Jordáne , toto je môj milovaný syn v ktorom mám zaľúbenie…on , jeho dokonalá poslušnosť nás ľudské pokolenie ospravedlňuje a to dokonale.

Len nie každý to vie a nie každý to verí. A tak sa človek pachtí a lopotí v nejakom svojom svete, vo svojom náboženskom úsilí dosiahnuť nebo, svojím posvätením si zaslúžiť večný život.

Je to ako nanovo úsilie vystavať babylonskú vežu. Aj tam bol tento pokus, táto márna pyšná predstava, podnietené vzburou márnej ľudskej predstavy, získať nebeské výšiny budovaním veže do neba.

Ale podľa svätých písem, Kto verí má večný život, je to skrze vieru a vieru samotnú. Aby sa neskôr konali skutky , čo pripravil pán Boh, pre nás. Aby sme tými skutkami potvrdili že spása je v nás, že sme ochotní a schopní konať mocné skutky božie.

Kapitola 16

široká a úzka cesta

Úzka cesta a tesná, úzka brána , ako jeden človek môže vedieť , či je na tej správnej ceste.

Na tej úzkej , kde vziať takú nebeskú nebeskú navigáciu aby som istotne vedel teraz idem úzkou cestou. Vo dne v noci , od rana do večera, od nedele do nedele

Asi by tu mali byť nejaké znaky toho že idem správne.

Ako na turistickom chodníku . Niekto ten chodník predo mnou vyznačil.

Mám na nom množstvo predchodcov. Aj na tomto chodníku večného života, sú na nom znamenia , smerovníky, upozornenia, pozastavenia.

Len s tým rozdielom že ten chodník večného života nie je žiadna prechádzka.

Musíš na nom zomrieť a vstať s kristom , musíš na nom vyrásť, byť skúsený vo všetkých nástrahách, slepých odbočkách, nebezpečných miestach zastavenia.

Príde na to že sa musíš aj vrátiť späť, a znova ísť tou správnou úzkou svätou cestou života.

V Kristovi neustále. On je tá moc života, bez neho nemôžeme čakať víťaznú odmenu.

On hovorí poď za mnou , vezmi svoj kríž každý deň a nasleduj ma.

V moci môjho Ducha, môjho víťazstva . Víťazstva nad temnotou sveta, nad širokou cestou.

Víťazstvo nad márnym ľudským mudrovaním, čarovaním, mágovaním.

Kto sa chce zachrániť v tomto svete, zachovať si svoje pohodlie, dobré vzťahy , dobré veci, a konať činiť kompromisy padne.

A celá jeho stavba, zadlávi ho , raz sa to uvidí, kto vedel oddeliť to čo je vzácne, sväté, nebeské od hriechu sveta.

Tvoje slovo je pravda, je cestou pre nás Pane. Tvoje slovo čo sa tvojím slovom vysvetľuje.

V tvojom duchu opatrne ideme ďalej. Nikto nás nezastaví, ked ty si s nami kto je proti nám.

Tebe bola daná všetka moc na nebi i na zemi a v nej v tvojej moci ideme ďalej.

Kapitola 17

čokoľvek ste učinili

Mt 25:34 Vtedy povie Kráľ tým, ktorí budú po jeho pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, vládnite dedične kráľovstvom, vám pripraveným od založenia sveta.

Mt 25:35 Lebo som bol hladný, a dali ste mi jesť; smädný som bol, a dali ste mi piť; hosťom-cudzincom som bol, a prijali ste ma;

Mt 25:36 nahý, a odiali ste ma; nemocný som bol, a navštívili ste ma; v žalári som bol, a prišli ste za mnou.

Mt 25:37 Vtedy mu odpovedia spravedliví a rieknu: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a napojili sme ťa?

Mt 25:38 A kedyže sme ťa videli hosťa-cudzinca a prijali sme ťa, alebo nahého a odiali sme ťa?

Mt 25:39 A kedy sme ťa videli nemocného alebo v žalári a prišli sme za tebou?

Mt 25:40 A Kráľ odpovedajúc riekne im: Ameň vám hovorím, že nakoľko ste to učinili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste učinili.

Mt 25:41 Potom povie aj tým po ľavici: Iďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anjelom.

Mt 25:42 Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; smädný som bol, a nedali ste mi piť;

Mt 25:43 hosťom-cudzincom som bol, a neprijali ste ma; nahý, a neodiali ste ma; nemocný a v žalári a nenavštívili ste ma.

Mt 25:44 Vtedy mu aj oni odpovedia a rieknu: Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smädného alebo jako hosťa-cudzinca alebo nahého alebo nemocného alebo v žalári a neposlúžili sme ti?

Mt 25:45 Vtedy im odpovie a riekne: Ameň vám hovorím, že nakoľko ste toho neučinili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neučinili.

Mt 25:46 A títo pojdú do večného trápenia, ale spravedliví do večného života.

Toto veľmi známe podobenstvo máme tendenciu vykladať len v duchu telesného chápania pomoci.

Hladní, smädní, nahí, ale čo tak pozrieť sa na to inak, čo tak vidieť v tom aj pomoc bytostnú duchovnú, pomoc učeníka učeníkovi ?

Kto je vlastne bytostne smädný a bytostne nahý ?

Aby sme to videli viac do šírky a v súvislostiach poďme do prvej knihy svätého písma

Prvý hriech. Človek vyhnaný z raja

1 A had bol najchytrejší zo všetkých zvierat poľných, ktoré učinil JeHoVaH Bôh. A povedal žene: Či naozaj riekol Bôh: Nebudete jesť z niktorého stromu rajského?

2 Na to povedala žena hadovi: Z ovocia rajských stromov jeme.

3 Ale o ovocí stromu, ktorý je prostred raja, riekol Bôh: Nebudete jesť z neho ani sa ho nedotknete, aby ste nezomreli!

4 A had povedal žene: Istotne nezomriete.

5 Ale Bôh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči, a budete jako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé.

6 A žena videla, že je strom dobrý na jedenie z neho, že je žiadosťou očiam a že je to prežiadúcny strom, aby urobil človeka rozumným, tak tedy vzala z jeho ovocia a jedla a dala spolu i svojmu mužovi, a jedol.

7 Vtedy sa otvorily oči obidvoch, a poznali, že sú nahí. A naviažuc fíkového lístia spravili si zástery

Poznali, že sú nahí…

A nasledovala snaha oboch riešiť túto nahotu, ako? Zásterou z lístia figovníka.

9 A JeHoVaH Bôh volal na Adama a riekol mu: Kde si?

10 A povedal: Počul som tvoj hlas v raji, ale som sa bál, lebo som nahý a preto som sa skryl.

Milí čitateľ ako nebyť nahý v tomto svete, a vôbec pred Pánom Bohom?

To je bytostná otázka a zodpovedať na ňu je možné len vo svetle písem opäť. Preto nám bolo dané sväté božie slovo , aby sme vedeli odpovedať na základné otázky života .

Aby sme vedeli aj to, ako veci vidí náš Pán Boh, náš Stvoriteľ.

Teda aká je odpoveď z božieho slova ako sa zaodiať a nehanbiť jeden pred druhým a hlavne pred naším Otcom nebeským?

Odpoveď prichádza postupne.

Najprv hneď v knihe Genezis v ktorej je popísaný vyššie citovaný príbeh máme prvé zaodiatie dané človeku podla vôle stvoriteľa.

Gn 3:21 A Pán Boh učinil Adamovi a jeho žene odev z kože a odial ich.

Učinil odev z kože, teda muselo byť zabité nejaké zviera a preliata krv toho zvieraťa.

Neskôr Abrahám , je vyzvaný preliať krv svojho syna Izáka, aby bola v poslednej chvíli nájdená

náhrada …baránok zachytený v kroví .

Je tu teda duchovná nahota hriech .

Bol som nahý a zaodeli ste ma, teda pán ježiš sa stotožňuje s hriešnikmi,

on sa stal hriechom za nás aby sme sa my stali spravodlivosťou božou v

ňom…a zaodiať niekoho je zvestovať mu evanjelium .

Nasýtiť niekoho je dať mu poznať pravdu o spáse v Ježišovi Nazaretskom.

On je ten pravý chlieb z neba. Iba v nom sa človek zachráni, nasýti.

Manna. Ježiš chlieb života. Vôľa Otcova. Spor so Židmi

30 Vtedy mu povedali: Jaké ty tedy činíš znamenie, aby sme videli a uverili ti? Čo robíš?

31 Naši otcovia jedli mannu na púšti, jako je napísané: Dal im jesť chlieb z neba.

32 Na to im povedal Ježiš: Ameň, ameň vám hovorím, že nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva chlieb z neba, ten pravdivý.

33 Lebo tým chlebom Božím je ten, ktorý sostupuje z neba a dáva svetu život.

34 Vtedy mu povedali: Pane, dávaj nám vždy ten chlieb.

35 A Ježiš im povedal: Ja som ten chlieb života; kto prijde ku mne, nebude nikdy lačnieť, a kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť.

Nie je možné si namýšľať ako to robia náboženskí horlivci že skutkami charity, že samotnými tými skutkami telesnej a materiálnej pomoci si niekto môže namýšľať že má miesto po pravici Otca na večnosti.

Mk 9:40 Pretože kto nie je proti nám, je za nás.

Mk 9:41 Lebo ktokoľvek by vás pohárom vody napojil v mojom mene, pretože ste Kristovi, ameň vám hovorím, že nestratí svojej odplaty.

Mk 9:42 A ktokoľvek by pohoršil jedného z týchto maličkých, veriacich vo mňa, tomu by lepšie bolo, keby mu bol mlynský kameň zavesený okolo šije, a bol hodený do mora.

Mk 9:43 A keby ťa pohoršovala tvoja ruka, odtni ju; lepšie ti je vojsť do života bezrukému, než aby si mal dve ruky a odišiel do pekla, do toho neuhasiteľného ohňa,

Mk 9:44 kde ich červ nezomiera, a oheň nehasne.

Mk 9:45 A keby ťa pohoršovala tvoja noha, odtni ju; lepšie ti je vojsť do života beznohému, než aby si mal dve nohy a bol hodený do pekla, do toho neuhasiteľného ohňa,

Teda pretože ste Kristovi sa vám dostáva poslúženia, to je podmienené vierou opäť.

Keby ťa pohoršovala ruka a písal by si pre týchto maličkých kristových scestné učenia , zvádzajúce na širokú cestu , odtni ju, keď sa budeš ponáhľať na vršky modlárske a zvádzať mládež aby s tebou nasledovala cesty pohanské a zvyky, odtni nohu.

Pridaj komentár