Úvaha na dnes

Sú také konšpirácie, že ten vírus je zmutovaný laboratórne niekde v Číne.

Preto je tak ťažko s ním medicínsky bojovať.

Keď je tam umelý zásah do prírody.

Čo je ešte závažnejšie je zmutovanie a zásah do duchovných entít.

Do evanjelia napríklad!

Keď sa umelo zasiahne do „DNA“ Nebeskej Pravdy, tak to sú nenapraviteľné škody , presahujúce tento vek, a kto pácha také

zlo, neujde súdu …