Náš boj nie je s telom a krvou ale so zloduchmi , duchmi zlého padlými duchmi démonov. A je čarovanie jednanie v moci týchto síl. Úspešné jednanie s duchovnými silami si vyžaduje skúsenosť a rozlišovanie musí sa rozlišovať čo je za tým , čo sa stalo ako sa stalo, že si zrazu nerozumieme že nás …

Čarovanie Čítajte viac »