Čarovanie

Náš boj nie je s telom a krvou

ale so zloduchmi , duchmi zlého

padlými duchmi démonov.

A je čarovanie

jednanie v moci týchto síl.

Úspešné jednanie s duchovnými silami

si vyžaduje skúsenosť a rozlišovanie

musí sa rozlišovať čo je za tým , čo sa stalo

ako sa stalo, že si zrazu nerozumieme

že nás napádajú ťažké myšlienky zloby, hnevu , násilia

resp. ľútosti, frustrovanosti, slabosti.

Nechuť, sklamanie, odovzdanosť.

Celá škála pocitov skľúčenosti. Čo sa deje ?

Kto klope tomu otvoria, kto hľadá nájde.

Musí sa nájsť zdroj! Kto je ten človek, skrze ktorého vychádza do sveta

pohoršenie, slovo zlé, kliatba, čarovanie!

Ten dotyčný si to nemusí uvedomovať. Častokrát sa to deje v rodinách

sú to persóny, osoby blízke, nikdy by si do nich nepovedal že ťa sťahujú pod hladinu

do svojej temnoty.

Rozbíjajú vzťahy, mladé manželstvá, ledva čo vykročili spolu.

Takú moc majú ich slová? Áno majú! To je moc temných slov, vyslovených zo srdca

zloduchmi obsadených a použitých duší.

Keď ideš spätne po stopách duchovných udalostí a hľadáš kde sa to stalo, zrazu to tam vidíš, vtedy

a vtedy to bolo povedané.

Ako mierna výčitka, ako upozornenie, ako zdanlivo rozumné rada, ale naozaj za tým vidíš otvorenie

dverí do pekelných siení, ako spustenie procesu ničivého.

Niekto spustil ničivý dej a ty sa v tom nájdeš, zrazu to rozlíšiš, uvidíš to, definuješ, odkryješ a žiješ.

Radosť sa vráti , odpustenie, láska.

Vyhnal si démona a to ani nemusíš byť profi exorcist.

Pridajte Komentár