Nezaradené

Článok o tom ako podľa biblického vzoru Prijať Pána Ježiša Sú rôzne spôsoby ako prijať Pána Ježiša. Ale len jeden spôsob je správny. Prijať ho tak, aby bol človek spasený. Prv, ako sa teda nemá prijať Pána Ježiša? Je tu možnosť-spôsob, napr. pre rímsko-katolíkov prijať ho ako eucharistiu. Tak prijímajú eucharistického Pána Ježiša. Musí sa …

Prijať Pána Ježiša Čítajte viac »

Náš boj nie je s telom a krvou ale so zloduchmi , duchmi zlého padlými duchmi démonov. A je čarovanie jednanie v moci týchto síl. Úspešné jednanie s duchovnými silami si vyžaduje skúsenosť a rozlišovanie musí sa rozlišovať čo je za tým , čo sa stalo ako sa stalo, že si zrazu nerozumieme že nás …

Čarovanie Čítajte viac »

Život si vyžaduje celého človeka. Žiť život nie len prežívať nejako.Telo duša duchV plnej súhre a nasadení. Telo chce ísť proti duchu a duch sa bráni -duch ospravedlnený v Kristu, chce slúžiť Bohu živému. Ale telo, telesný človek, by najradšej slúžil nejakej forme zbožnosti taký človek je oslabený , nemá život. ( to je slabé …

Život si vyžaduje celého človeka Čítajte viac »

Podobenstvo o základnom objave reformácie -spravodlivosť získaná iba vierou a milosťou. „Učiteľ dá žiakom na vedomie: ak aspoň jeden z vás žiaci, dá koncoročnú písomku za jedna, v ničom neurobí chybu, bude celá trieda mať za jedna, to je môj sľub a zmluva s vami trieda.“ Tak podobne to vidíme v logike evanjelia, radostnej zvesti …

podobenstvo zo školy -evanjelium Čítajte viac »

Márnosť náboženských blúznení Keď sa hovorí o náboženskom prežívaní vecí, na um prichádzajú skôr pozitívne súvislosti , veď náboženskosť ako taká predsa ťahá človeka dopredu byť lepší a pod. Čo je tu ale problém je ľudská predstava o tom ako Bohu, Stvoriteľovi sa môže jeho stvorenie páčiť, ako sa má klaniať a jeho uctievať, uznávať …

Uctievanie Pána , Stvoriteľa Čítajte viac »

Každý chce byť dokonalý, teda aspoň, mnohí chcú byť takí, a to aj náboženskom zmysle slova. Ale ako dokonalosť dosiahnuť ? A hovorí sa o tom aj v biblii ? V skutočnosti sú len dva spôsoby. Prvý spôsob : Je to podľa ľudských možností a predstáv. Človek sa posväcuje, kým nedosiahne požadovanú mieru dokonalosti. Druhý …

Každý chce byť dokonalý Čítajte viac »

Z rozhovoru Pána Ježiša s Nikodémom, horlivým farizejom. Ako sa to môže stať? A to je aj dnes milý čitateľ, tá najdôležitejšia téma. Najviac asi opomenutá téma. Ako vyzdvihol Mojžiš na púšti hada, každý kto naň pozrel bol uzdravený, tak aj dnes, kto pozrie s vierou na ukrižovaného a vzkrieseného Krista, bude uzdravený večným uzdravením… …

Musíte sa znova narodiť! Čítajte viac »