Musíte sa znova narodiť!

Z rozhovoru Pána Ježiša s Nikodémom, horlivým farizejom.

Ako sa to môže stať?

A to je aj dnes milý čitateľ, tá najdôležitejšia téma.

Najviac asi opomenutá téma.

Ako vyzdvihol Mojžiš na púšti hada, každý kto naň pozrel bol uzdravený, tak aj dnes, kto pozrie s vierou na ukrižovaného a vzkrieseného Krista, bude

uzdravený večným uzdravením…

Nič nevymýšľa, vyjde, pozrie, prijme uzdravenie.

Prijať Pána Ježiša vierou- to je aj dnes takto podobne.

Milý čitateľ, možno si prijal Pána Ježiša mnoho krát nejakým náboženským spôsobom, predtým si sa , ako ťa naučili očistil od hriechu, aby si bol hodný ho prijať. Vžime sa do situácie človeka, dohrýzeného jedovatými hadmi. Čo mohlo urobiť viac, čo mohol pridať k svojej viere. Len vyšiel zo stanu a prijal uzdravenie. Zázrak. Tak musí vyjsť dnes každý zo svojho náboženského stanu, na nič sa nehrať, vylepšovať, tak ako je, na smrť odsúdený, vlastne mŕtvy, pozrieť s vierou. Pane zmiluj sa! Tak sa narodíš znova. Tvoja duša bude ako duša dieťaťa. Tvoje telo plné síl. A tvoj duch spolu s Duchom božím jedno srdce.

Pridajte Komentár