Každý chce byť dokonalý

Každý chce byť dokonalý, teda aspoň, mnohí chcú byť takí, a to aj náboženskom zmysle slova.

Ale ako dokonalosť dosiahnuť ? A hovorí sa o tom aj v biblii ?

V skutočnosti sú len dva spôsoby.

Prvý spôsob : Je to podľa ľudských možností a predstáv. Človek sa posväcuje, kým nedosiahne požadovanú mieru dokonalosti.

Druhý spôsob : je uveriť evanjelium!

Napr.

Hebr 7:19 Lebo zákon nezdokonalil ničoho, ale uvedenie lepšej nádeje, ktorou sa blížime Bohu.

Hebr 7:20 A nakoľko nie bez prísahy –

Hebr 7:21 lebo tamtí sa stali kňazmi bez prísahy, ale on s prísahou tým, ktorý mu povedal: Pán prisahal a nebude ľutovať: Ty si kňaz na veky podľa poriadku Melchisedechovho -,

Hebr 7:22 natoľko i lepšej zmluvy stal sa Ježiš ručiteľom.

Hebr 7:23 A tamtí sa stali viacerí kňazmi preto, že im smrť prekážala trvať povždy:

Hebr 7:24 ale on preto, že trvá na veky, má na iného neprechodné kňazstvo, večné,

Hebr 7:25 prečo aj môže vždycky dokonale spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, vždycky žijúc, aby sa primlúval za nich.

Pán Ježiš a jeho dokonalý život aj nás zdokonaľuje:

Ako je to inde zhrnuté do jednej vety, Jednou obetou navždy zdokonalil tých čo sa posväcujú!

Hebr10, 14 Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú.

15 Dosvedčuje nám to i Duch Svätý, keď povedal:

16 „Toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán: svoje zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle;

17 a na ich hriechy a neprávosti si už viac nespomeniem.“

18 A kde sú ony odpustené, tam už niet obety za hriech

Pridajte Komentár